Opći uvjeti korištenja usluge online kupnje

Dobro došli na internet stranicu http://www.space2c.com/. Ovaj dokument (zajedno s dokumentima koji su ovdje spomenuti) utvrđuje Uvjete korištenja koji reguliraju upotrebu internet stranice http://www.space2c.com/ i kupnju usluga na njoj.
Pozivamo vas da prije pregledavanja, korištenja sadržaja i kupnje na internet stranici http://www.space2c.com/ pozorno pročitate Opće uvjete korištenja, Pravila privatnosti i našu politiku kolačića. Pristupom na http://www.space2c.com/ i pregledavanjem, korištenjem sadržaja i kupnjom na navedenoj Internet stranici obvezujete se poštivati ove Uvjete korištenja Opće uvjete korištenja, Pravila privatnosti i našu politiku kolačića te pristajete da se isti na Vas primjenjuju. Ukoliko niste suglasni s Uvjetima korištenja i Uvjetima privatnosti, nemojte se koristiti ovom internet stranicom.
Ovi Uvjeti korištenja mogu se izmijeniti bez prethodne najave.
Vaša je odgovornost da ih redovito pročitate prilikom svakog korištenja internet stranice te kupnje usluga na njoj, jer se uvijek primjenjuju oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku korištenja internet stranice ili narudžbe usluga.
Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranice, Korisnik, Kupac nije pročitao Uvjete korištenja.

Informacije o prodavatelju

SPACE2C, d.o.o.
Zavrtnica 17, 10020 Zagreb, Republika Hrvatska
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081279081
OIB: 60246899994
Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivan Dobrinčić, direktor
IBAN: HR7523600001102838483, otvoren kod : Zagrebačka banka d.d., Zagreb
Web: http://www.space2c.com/ 
e-mail: support@space2c.com
Tel: +385 1 5622000


OPĆE ODREDBE

Svi materijali, uključujući vizualni identitet i sadržaj internet stranice http://www.space2c.com/ ekskluzivno su pravo SPACE2C, d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081279081, OIB: 60246899994 (dalje u tekstu: SPACE2C) ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.
Zabranjeno je skidati, umnožavati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, brisati, ili uključivati na druge internet stranice ili medije ovdje navedeni sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ili vizualni identitet internet stranice http://www.space2c.com, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim uvjetima korištenja ili je rezultat prethodnog pismenog odobrenja SAPCE2C.

Sadržaj objavljen na ovoj internet stranici smije se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Ovim Uvjetima korištenja definira se odnos između Korisnika (Posjetitelja stranice, Kupca) i Prodavatelja u odnosu na uvjete i način naručivanja usluga, cijene usluga, plaćanja, isporuke, kvalitete usluga, reklamacije, povrata i druga pitanja vezana uz korištenje internet stranice http://www.space2c.com i online kupnje.
Na sva pitanja koja nisu regulirana Uvjetima korištenja http://www.space2c.com trgovine, primjenjuje se pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
Ovi Uvjeti korištenja dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
Ovi Uvjeti korištenja, zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici http://www.space2c.com predstavljaju predugovornu obavijest, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Unutar ovih Uvjeta korištenja koriste se sljedeći pojmovi:
•    http://www.space2c.com – je registrirana domena, Internet stranica i web trgovina u vlasništvu SPACE2C d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17, OIB: 60246899994
•    Prodavatelj: SPACE2C d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17, OIB: 60246899994
•    Osobni podaci: podaci o Kupcu koji omogućuju da se naručene usluge naplate i dostave Kupcu
•    Korištenje: podrazumijeva pristup stranici http://www.space2c.com radi dobivanja informacija o sadržaju, ponudi, uslugama i kupnji usluga
•    Online kupnja: ostvarivanje kupnje usluga putem http://www.space2c.com
•    Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena u hrvatskim kunama (HRK) s pripadajućim PDV-om
•    Ugovor o kupoprodaji: Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja koji je zaključen u trenutku kad Prodavatelj primi e-poruku koja sadrži izjavu Kupca da potvrđuje narudžbu / prihvaća ponudu
•    Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao uslugu Kupcu, korištenjem usluga posrednika prilikom plaćanja kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke

Odricanje od odgovornosti Prodavatelja
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik izričito prihvaća da:
•    Prodavatelj ne može biti odgovoran za ponašanje Korisnika, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose Korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU
•    Pristup na internetsku stranicu http://www.space2c.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku
•    Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka
•    Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na http://www.space2c.com, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti Korisnika
•    Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično dužan je izvijestiti Prodavatelja na e-mail adresu: support@space2c.com
•    Prodavatelj ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je povrijeđeno neko vaše pravo ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite nas na e-mail: support@space2c.com
•    Prodavatelj zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena
•    Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Uvjete korištenja
Prilikom korištenja stranice http://www.space2c.com Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranicu http://www.space2c.com na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima te da neće unositi na internet stranicu ili distribuirati putem internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.


Korištenje

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima, a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja http://www.space2c.com stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge online kupnje na http://www.space2c.com ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje.

Zaštita djece i poslovno nesposobnih osoba
Online kupnja na http://www.space2c.com dozvoljena je samo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Online kupnja i plaćanje
Online kupnju Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske.
U trenutku naručivanja pojedine usluge iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (Predugovorna obavijest) obaviješten o nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, da narudžba uključuje obvezu plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima korištenja.

Registracija
Prilikom kupnje, Kupac ne mora biti registriran na http://www.space2c.com kako bi izvršio kupnju.

Proces kupnje
Ako se Korisnik odluči za kupnju određene usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o usluzi, prilikom kupnje potvrđuje da je upoznat sa svim Općim uvjetima poslovanja.
Nakon odabrane usluge, Korisnik odabire opciju „PayByLink“ i nastavlja sa unošenjem podataka za plaćanje.

Plaćanje
Na našoj web stranici svoje narudžbe Kupac može platiti:
•    Kreditnim karticama Visa, American express, Diners Club, Maestro®, MasterCard®

Izjava o sigurnosti kod Online plaćanja
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite PayWay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
T-com osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u PayWay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima PayWay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
T-com sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim.
Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost T-com sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite PayByLink!
 

Pregled narudžbe
Ako neki od podataka eventualno nije točno unesen, Kupac se može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Kupac detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci, usluga koja je naručena je točna, potvrđuje kupnju zadnjim korakom: „Izvrši plaćanje“.
Kada je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, na e-mail adresu Kupca dostavlja se elektronskom poštom s detaljima o narudžbi.

Račun
Račun će biti dostavljen Kupcu putem elektronske pošte.


Nemogućnost isporuke
Ako neki od naručenih usluga nije moguće isporučiti, Prodavatelj će kontaktirati kupca putem telefona ili elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni uslugu ili zatražiti zamjenski uslugu.

Cijene proizvoda
Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja. Cijene za naše proizvode mogu se mijenjati bez najave.
Unos cijene u web trgovini izvršava se na više razina i detaljno se kontrolira, no bez obzira na visoku razinu kontrole postoji mogućnost nastanka greške. Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo Kupcima koje ćemo obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te eventualnoj nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Izmjene cijena
Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana unutar web trgovine. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.

RASPRODANI ARTIKLI
U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih usluga neće moći isporučiti, odnosno da su neki od usluga iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih usluga, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 

Raskid Ugovora i povrat kupljene usluge
Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom, odnosno popunjavanjem Obrasca za jednostrani raskid Ugovora kojeg treba poslati poštom na adresu SPACE2C d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na support@space2c.com, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.
U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada SAPCE2C zaprimi Kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Povrat novca SPACE2C može izvršiti prije održanog webinara, obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora. Povrat novaca Kupcu SAPCE2C d.o.o. će izvršiti na isti način na koji je uplata izvršena.


Primjedbe i prigovori
Prodavatelj jamči kvalitetu usluga.
Sukladno čl. 10 ZZP, internet trgovina http://www.space2c.com i Prodavatelj vam omogućuju da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete popunjavanjem Obrasca za podnošenje prigovora potrošača na e-mail: support@space2c.com.
Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovorit ćemo u roku od maksimalno 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
Kako bismo vam, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti i odgovorili, potrebno je da u pisanom prigovoru navedete točne podatke za dostavu odgovora na primjedbu.


Online rješavanje sporova
Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Izmjene općih uvjeta
U slučaju promjena naših Uvjeta korištenja, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.
Ovi Uvjeti korištenja su zadnji put izmijenjeni 14. rujna 2020. godine.